ด่านศุลกากรบึงกาฬ
Buengkan Customs House
 

โครงสร้าง/อัตรากำลังอัตรากำลังด่านศุลกากรบึงกาฬ
ลำดับที่ ตำแหน่ง ระดับ ตามโครงสร้าง ปฏิบัติจริง
1
นายด่านศุลกากรบึงกาฬ
อำนวยการสูง
1
-
2
ผู้อำนวยการส่วนฯ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
2
1
3
นักวิชาการศุลกากร (หัวหน้าฝ่าย)
ชำนาญการ
4
3
4
นักวิชาการศุลกากร
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
8
4
5
เจ้าพนักงานศุลกากร
ชำนาญการ
4
4
6
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
2
2
7
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
1
0

รวม

21
14
1
ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)


1

1

2
พนักงานราชการ
พนักงานประจำสำนักงาน
นิติกร

4
3
1
4
3
1
3
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ศร.
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

3
3

7
6
1

รวมลูกจ้าง/พนักงานราชการ

8
12

รวมทั้งสิ้น

29
26
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 6 ตุลาคม 2564 12:01:07
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042 491 001 ถึง 3

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบึงกาฬ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบึงกาฬ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ