ด่านศุลกากรบึงกาฬ
Buengkan Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรบึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4249 1001 ถึง 3
โทรสาร 0 4249 1004
E-mail : 73150000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรบึงกาฬ


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 19/25643 ธันวาคม 25640
2 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดฯ ประจำปี พ.ศ.25652 ธันวาคม 25641
3 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้มอบนโยบายด้านยาเสพติด ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Application) จากห้องประชุมภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร ไปยังกอง ศภ. และด่านศุลกากรทั่วประเทศ30 พฤศจิกายน 256413
4 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา)30 พฤศจิกายน 25642
5 *****เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ท่าน้ำริมฝั่งโขง จังหวัดบึงกาฬ*****25 พฤศจิกายน 25643
6 ''กิจกรรมการแข่งขันตะกร้อ ก่อนวันลอยกระทง' ของหน่วยงาน CIQ และเครือข่ายพันธมิตร ณ ด่านพรมแดนบึงกาฬ25 พฤศจิกายน 25642
7 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/256525 พฤศจิกายน 25642
8 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด ให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 256525 พฤศจิกายน 25643
9 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวตรวจยึดของกลางยาเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า จำนวน 4 ล้านเม็ด และ ไอซ์ 39 กก.11 พฤศจิกายน 25647
10 ด่านศุลกากรบึงกาฬให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจ ในโอกาสที่นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ CIQ10 พฤศจิกายน 25646
11 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดเก็บและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting10 พฤศจิกายน 25645
12 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดเจติยาราม พระอารามหลวง อำเภอเซกา10 พฤศจิกายน 25644
13 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 18/256410 พฤศจิกายน 25646
14 ด่านศุลกากรบึงกาฬประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ(ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 1/25659 พฤศจิกายน 25649
15 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพักไข้ 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง (มูลค่า 151,735,600.- บาท) ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน5 พฤศจิกายน 25645
16 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/256528 ตุลาคม 256421
17 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างประกาศกรมศุลกากร และร่างคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 61/2561 ผ่านระบบ Zoom Application28 ตุลาคม 256410
18 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 17/256425 ตุลาคม 256426
19 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมไม้พะยูง14 ตุลาคม 256412
20 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Committee : PMC) ร่วมไทย - ลาว โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ ? บอลิคำไซ) ครั้งที่ 2 12 ตุลาคม 256427
21 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเตรียมความพร้อมการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ 12 ตุลาคม 256415
22 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดกัญชาอัดแท่ง จำนวน 310 แท่ง11 ตุลาคม 256417
23 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวตรวจยึดกัญชา จำนวน 12 กระสอบ น้ำหนัก 540 กิโลกรัม6 ตุลาคม 256418
24 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมหารือกับทีมผู้บริหารโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)6 ตุลาคม 256420
25 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 16/25646 ตุลาคม 256434
26 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมรับฟังการประชุมประจำปี 2564 ของ สศช.23 กันยายน 256421
27 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ23 กันยายน 256427
28 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การพัฒนาความร่วมมือทางด้านการค้าฯ ตามกรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัด23 กันยายน 256436
29 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา)21 กันยายน 256431
30 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมการเผยแพร่ผลการดำเนินการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบออนไลน์13 กันยายน 256434
31 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดแนวชายแดนฯ10 กันยายน 256434
32 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ6 กันยายน 256430
33 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 15/25646 กันยายน 256422
34 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมแถลงข่าวการจับยาเสพติดประเภทกัญชาอัดแท่ง ณ ที่ทำการกองร้อย ตชด.2446 กันยายน 256428
35 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ31 สิงหาคม 256428
36 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดบึงกาฬ27 สิงหาคม 256422
37 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรม "เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างโอกาสผู้ประกอบการ SMEs สู่เวทีตลาดโลก"23 สิงหาคม 256443
38 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดบึงกาฬ (คบจ.บก.) ในการส่งมอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร20 สิงหาคม 256444
39 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬฯ ครั้งที่ 4/256420 สิงหาคม 256421
40 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการวิจัยการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน118 สิงหาคม 256437
41 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร)16 สิงหาคม 256439
42 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 14/256411 สิงหาคม 256433
43 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด9 สิงหาคม 256432
44 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/25646 สิงหาคม 256429
45 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ให้การต้อนรับนางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ และทีมงานในการขอเข้าสัมภาษณ์4 สิงหาคม 256439
46 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 5/256430 กรกฎาคม 256440
47 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ประชุมช่องทางด่านพรมแดนบึงกาฬ29 กรกฎาคม 256433
48 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา29 กรกฎาคม 256428
49 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย และติดตามการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล26 กรกฎาคม 256430
50 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ22 กรกฎาคม 256451
51 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา22 กรกฎาคม 256443
52 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการดำเนินการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว-เวียดนาม21 กรกฎาคม 256448
53 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 13/256420 กรกฎาคม 256446
54 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมหารือทิศทางและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว16 กรกฎาคม 256433
55 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ด่านฯ15 กรกฎาคม 256445
56 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณามาตรการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดบึงกาฬ15 กรกฎาคม 256466
57 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย13 กรกฎาคม 256439
58 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12/25647 กรกฎาคม 256429
59 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาเสพติด1 กรกฎาคม 256429
60 ด่านศุลกากรบึงกาฬจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและชุมชน "มีแล้วแบ่งปัน"29 มิถุนายน 256432
61 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256629 มิถุนายน 256435
62 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Cisco Webex)ในการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง (จังหวัดบึงกาฬ)29 มิถุนายน 256431
63 ด่านศุลกากรบึงกาฬดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"21 มิถุนายน 256433
64 นายด่านศุลกากรบึงกาฬให้สัมภาษณ์ทีมนักวิจัยจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)18 มิถุนายน 256430
65 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง17 มิถุนายน 256424
66 นายด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดบึงกาฬ ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 75 โหลและร่มบังแดดให้กับจังหวัดบึงกาฬ17 มิถุนายน 256429
67 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ลงพื้นที่บริเวณก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ)17 มิถุนายน 256436
68 ด่านศุลกากรบึงกาฬประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า - ส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ(ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 3/256417 มิถุนายน 256438
69 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนฯ ครั้งที่ 516 มิถุนายน 256429
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 9,984 เม็ด10 มิถุนายน 256429
71 ด่านศุลกากรบึงกาฬทำการส่งมอบยากันยุงของกลาง จำนวน 3,288 กล่อง ให้กับปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ10 มิถุนายน 256431
72 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ 7/25649 มิถุนายน 256427
73 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองเพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 197 มิถุนายน 256433
74 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 10/25644 มิถุนายน 256435
75 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 256429
76 ด่านศุลกากรบึงกาฬขอความอนุเคราะห์ปศุสัตว์จังหวัดเข้าดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณที่ทำการด่านศุลกากรบึงกาฬ3 มิถุนายน 256450
77 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Cisco Webex) จากห้องประชุมภูทอก ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ31 พฤษภาคม 256435
78 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดน ฯ31 พฤษภาคม 256433
79 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/256431 พฤษภาคม 256435
80 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดประเภทยาไอซ์27 พฤษภาคม 256435
81 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนฯ25 พฤษภาคม 256439
82 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ18 พฤษภาคม 256443
83 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบึงกาฬ18 พฤษภาคม 256439
84 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดฯ14 พฤษภาคม 256433
85 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 9/256413 พฤษภาคม 256434
86 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล13 พฤษภาคม 256429
87 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ให้การต้อนรับชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจลงพื้นที่ด่านพรมแดนบึงกาฬ11 พฤษภาคม 256434
88 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ10 พฤษภาคม 256432
89 ด่านศุลกากรบึงกาฬบรรยายสรุปและให้การต้อนรับคณะของรองผู้บังคับการ กองบังคับการควบคุมที่ 2 กกล. สุรศักดิ์มนตรี สังกัดกองทัพภาคที่ 229 เมษายน 256446
90 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 8/256428 เมษายน 256442
91 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/256412 เมษายน 256442
92 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์9 เมษายน 256470
93 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดบึงกาฬ9 เมษายน 256468
94 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 19 เมษายน 256466
95 รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 57 เมษายน 256486
96 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นผู้แทนกรมศุลกากรในการเข้าประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 51 เมษายน 256487
97 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดบึงกาฬ30 มีนาคม 256471
98 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากรเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ราชการของด่านศุลกากรบึงกาฬ29 มีนาคม 2564143
99 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมต้อนรับและประชุมกับคณะศึกษาดูงานตามโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย19 มีนาคม 256471
100 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ18 มีนาคม 256468
ผลลัพท์ทั้งหมด 191 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042 491 001 ถึง 3

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบึงกาฬ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบึงกาฬ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ