ด่านศุลกากรบึงกาฬ
Buengkan Customs House
 

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

ด่านศุลกากรบึงกาฬ รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตามประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 มีด่านพรมแดน 2 จุด และจุดผ่อนปรน 2 แห่ง

สภาพภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 4,305 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 675 กิโลเมตร มีพรมแดนติดกับแม่น้ำโขง แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร


  • ทิศเหนือติดกับแขวงบอลิคำไซ
  • ทิศตะวันออกติดกับแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว และจังหวัดนครพนม
  • ทิศใต้กับจังหวัดสกลนคร
  • ทิศตะวันตกติดกับ สปป.ลาว และจังหวัดหนองคาย
ด่านพรมแดน

ด่านพรมแดนบึงกาฬ ด่านพรมแดนท่าเรือบึงกาฬ

เลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ตั้งอยู่บนเส้นทางอนุมัติติห่างจาก ลานตรวจปล่อยสินค้าด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นระยะทาง 700 เมตร เปิดเวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน


เลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ตั้งอยู่บนเส้นทางอนุมัติห่างจากด่านศุลกากรบึงกาฬเป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตร เปิดเวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน


จุดผ่อนปรนสินค้า

จุดผ่อนปรนการค้าบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ตรงข้ามบ้านปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ อยู่ห่างจากด่านศุลกากรบึงกาฬ ประมาณ 39 กิโลเมตร เปิดวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ตามประกาศจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542


จุดผ่อนปรนการค้าห้วยคาด ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ตรงข้ามบ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ อยู่ห่างจากด่านศุลกากรบึงกาฬ ประมาณ 45 กิโลเมตร เปิดวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00- 16.00 น. ตามประกาศจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2561 14:03:25
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042 491 001 ถึง 3

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบึงกาฬ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบึงกาฬ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ