ด่านศุลกากรบึงกาฬ
Buengkan Customs House
 

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2484 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2484 มีฐานะเป็นด่านฝากอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคายให้นายอำเภอบึงกาฬทำหน้าที่เป็นนายด่านศุลกากรโดยตำแหน่ง

ปี พ.ศ 2517 ได้ตั้งที่ทำการด่านศุลกากรบึงกาฬ ในอำเภอบึงกาฬที่บริเวณริมแม่น้ำโขง ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ และกรมศุลกากรได้ส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นการถาวร

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2536 การค้าชายแดนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคายกับเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น


ปี พ.ศ. 2536 - 2537 ได้ก่อสร้างที่ทำการด่านศุลกากรบึงกาฬ ที่ริมแม่น้ำโขง เลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ถนนบึงกาฬ - พันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

ปี พ.ศ. 2541  ได้มีกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 117 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2541   กำหนดให้ด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นท่าหรือที่สำหรับนำเข้า-ส่งออก ซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน สำหรับของทุกประเภท

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรเป็นเวลาระหว่างเวลา  08.00 น.-18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ปี พ.ศ. 2547 - 2549  ได้ก่อสร้างด่านศุลกากรบึงกาฬและด่านพรมแดน  เปิดทำการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550   โดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากร  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

ปี พ.ศ. 2553  ได้มีกฎกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553   กำหนดให้เป็นด่านศุลกากรบึงกาฬ และ ด่านพรมแดน  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554

ปัจจุบันได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการคลังกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กำหนดให้ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ 2 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ให้เป็นท่าหรือที่สำหรับนำของเข้า-ส่งของออก

โดยมีเขตศุลกากร

  1. บริเวณด่านศุลกากรบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และภายในแนวเขตดังต่อไปนี้
    ด้านเหนือ จากท่าเทียบแพขนานยนต์บริเวณด่านพรมแดนบึงกาฬ ไปทางทิศเหนือตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง ห่างจากด่านพรมแดนบึงกาฬเป็นระยะ 5 กิโลเมตร
    ด้านใต้ จากท่าเทียบแพขนานยนต์บริเวณด่านพรมแดนบึงกาฬ ไปทางทิศใต้ตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง ห่างจากด่านพรมแดนบึงกาฬ เป็นระยะ 5 กิโลเมตร
  2. บริเวณด่านพรมแดนท่าเรือบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และด่านพรมแดนท่าเรือบึงกาฬ ตั้งอยู่บนเลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และด่านพรมแดนบึงกาฬตั้งอยู่ เลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ บนเส้นทางอนุมัติริมแม่น้ำโขงติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2561 16:08:04
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042 491 001 ถึง 3

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบึงกาฬ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบึงกาฬ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ