ด่านศุลกากรบึงกาฬ
Buengkan Customs House
 

คู่มือประชาชน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สทก. การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์10 พฤษภาคม 2561 16:13:14254
2 การขออนุญาตนำของเข้า/ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว10 พฤษภาคม 2561 16:12:47248
3 การขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับนิติบุคคล)10 พฤษภาคม 2561 16:12:18211
4 การขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับบุคคลธรรมดา)10 พฤษภาคม 2561 16:11:47228
5 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์10 พฤษภาคม 2561 16:11:07237
6 การขอรับเช็คคืนเงินประกัน10 พฤษภาคม 2561 16:07:01205
7 การขอยกเลิกการเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์10 พฤษภาคม 2561 16:06:34224
8 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าผ่านแดน10 พฤษภาคม 2561 16:06:03253
9 การขอต่ออายุการเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์10 พฤษภาคม 2561 16:05:18228
10 การขึ้นทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)10 พฤษภาคม 2561 16:04:47225
11 การชำระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร เบ็ดเตล็ดอื่นๆ และวางเงินประกันหรือหนังสือค้ำประกัน ณ หน่วยงานศุลกากร10 พฤษภาคม 2561 16:04:17246
12 การขอให้รับรองข้อมูลใบขนสินค้า10 พฤษภาคม 2561 16:03:41219
13 การยื่นใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำของเข้าในราชอาณาจักร10 พฤษภาคม 2561 16:03:08213
14 การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราวทางด่านศุลกากร10 พฤษภาคม 2561 16:02:31225
15 การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า10 พฤษภาคม 2561 16:02:01228
16 การขออนุญาตหรือการขอต่ออายุการเป็นตัวแทนออกของ10 พฤษภาคม 2561 16:01:28217
17 การขอทำการขนส่งตามทางอนุมัตินอกเวลาที่กำหนดเป็นกรณีพิเศษ10 พฤษภาคม 2561 15:55:55356
ผลลัพท์ทั้งหมด 17 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042 491 001 ถึง 3

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบึงกาฬ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบึงกาฬ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ