ด่านศุลกากรบึงกาฬ
Buengkan Customs House
 

คู่มือประชาชน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สทก. การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์10 พฤษภาคม 2561 16:13:14241
2 การขออนุญาตนำของเข้า/ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว10 พฤษภาคม 2561 16:12:47237
3 การขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับนิติบุคคล)10 พฤษภาคม 2561 16:12:18200
4 การขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับบุคคลธรรมดา)10 พฤษภาคม 2561 16:11:47216
5 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์10 พฤษภาคม 2561 16:11:07225
6 การขอรับเช็คคืนเงินประกัน10 พฤษภาคม 2561 16:07:01193
7 การขอยกเลิกการเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์10 พฤษภาคม 2561 16:06:34211
8 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าผ่านแดน10 พฤษภาคม 2561 16:06:03242
9 การขอต่ออายุการเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์10 พฤษภาคม 2561 16:05:18215
10 การขึ้นทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)10 พฤษภาคม 2561 16:04:47213
11 การชำระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร เบ็ดเตล็ดอื่นๆ และวางเงินประกันหรือหนังสือค้ำประกัน ณ หน่วยงานศุลกากร10 พฤษภาคม 2561 16:04:17232
12 การขอให้รับรองข้อมูลใบขนสินค้า10 พฤษภาคม 2561 16:03:41200
13 การยื่นใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำของเข้าในราชอาณาจักร10 พฤษภาคม 2561 16:03:08203
14 การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราวทางด่านศุลกากร10 พฤษภาคม 2561 16:02:31208
15 การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า10 พฤษภาคม 2561 16:02:01213
16 การขออนุญาตหรือการขอต่ออายุการเป็นตัวแทนออกของ10 พฤษภาคม 2561 16:01:28204
17 การขอทำการขนส่งตามทางอนุมัตินอกเวลาที่กำหนดเป็นกรณีพิเศษ10 พฤษภาคม 2561 15:55:55332
ผลลัพท์ทั้งหมด 17 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042 491 001 ถึง 3

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบึงกาฬ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบึงกาฬ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ