ด่านศุลกากรบึงกาฬ
Buengkan Customs House
 

ข่าวด่านศุลกากรบึงกาฬ


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 CSR ด่านศุลกากรบึงกาฬ4 มีนาคม 25677
2 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" 2 มีนาคม 25675
3 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 ครั้งที่ 231 มีนาคม 25672
4 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 5/256729 กุมภาพันธ์ 256710
5 ด่านศุลกากรบึงกาฬมอบผู้แทนเข้ารับฟังปาฐกถาเกียรติยศโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย21 กุมภาพันธ์ 256714
6 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมโครงการ ?ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256721 กุมภาพันธ์ 256710
7 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมพิธีงานบุญประทายข้าวเปลือก ประจำปี 256719 กุมภาพันธ์ 256719
8 ด่านศุลกากรบึงกาฬตรวจยึดผลิตภัณฑ์ครีมหน้าขาว16 กุมภาพันธ์ 256719
9 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมกิจกรรมปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี15 กุมภาพันธ์ 256710
10 ด่านศุลกากรบึงกาฬให้การต้อนรับคณะกรมการปกครอง12 กุมภาพันธ์ 256734
11 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมการติดตามโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)11 กุมภาพันธ์ 256713
12 ***ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ศภ.2 ตรวจยึดเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า***5 กุมภาพันธ์ 256740
13 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ประชุม ครอ.ครั้งที่ 1/256725 มกราคม 256725
14 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ19 มกราคม 256728
15 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 256718 มกราคม 256717
16 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2567 17 มกราคม 256725
17 ด่านศุลกากรบึงกาฬประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนบึงกาฬ ครั้งที่ 1/256717 มกราคม 256728
18 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรม CSR "โครงการศุลกากรจิตอาสา" ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 256712 มกราคม 256791
19 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมประชุมการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา 11 มกราคม 256730
20 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/256627 ธันวาคม 256624
21 @@ ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2567 @@21 ธันวาคม 256660
22 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 256613 ธันวาคม 256674
23 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ถนนไกสอนพมวิหาน นครหลวงเวียงจันทน์7 ธันวาคม 256646
24 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรม CSR ที่โรงเรียนพันลำ "เจริญวิทยา" อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ7 ธันวาคม 256658
25 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 6 ธันวาคม 256654
26 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ6 ธันวาคม 256645
27 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25661 ธันวาคม 256651
28 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) บึงกาฬ ครั้งที่ 14/256630 พฤศจิกายน 256645
29 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/256629 พฤศจิกายน 256666
30 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตรวจยึดสินค้านำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร28 พฤศจิกายน 256650
31 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเซกาเจติยาราม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ27 พฤศจิกายน 256650
32 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 256643
33 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหนองขี้ควง บ้านนาเหว่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ24 พฤศจิกายน 256674
34 @@ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตรวจยึดน้ำตาลทราย จำนวน 1,750 กิโลกรัม@@24 พฤศจิกายน 256672
35 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2566 ณ บริเวณบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ23 พฤศจิกายน 256674
36 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 14 พฤศจิกายน 256678
37 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรม CSR บริจาคโลหิต ให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ9 พฤศจิกายน 256662
38 ด่านศุลกากรบึงกาฬจัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเข้าสินค้าประเภทมันสำปะหลัง (มันเส้น) และข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับผู้ประกอบการนำเข้า และแพขนานยนต์8 พฤศจิกายน 256689
39 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดบึงกาฬ26 ตุลาคม 256665
40 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 10/256625 ตุลาคม 256668
41 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ให้การต้อนรับรองเจ้าแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว24 ตุลาคม 256662
42 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี พ.ศ. 256623 ตุลาคม 256658
43 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามโครงการขนาดใหญ่ (Maga Project) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ -บอลิคำไซ) 19 ตุลาคม 256677
44 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 13 ตุลาคม 256670
45 นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด่านศุลกากรบึงกาฬ12 ตุลาคม 256671
46 ด่านศุลกากรบึงกาฬจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายน28 กันยายน 256685
47 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หนองทรายด่อน บ้านนาสะแบงทุ่ง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ15 กันยายน 256662
48 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 12 กันยายน 256660
49 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว-เวียดนาม ครั้งที่ 23 ประจำปี 256611 กันยายน 256654
50 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 11/2566 ณ วัดสุดเขตแดนสยาม ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 5 กันยายน 256666
51 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วม "โครงการ ปกป้องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 กันยายน 256689
52 ด่านศุลกากรบึงกาฬจัดกิจกรรม "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร" ตามเกณฑ์ คบจ.ดีเด่นไตรมาสที่ 4/256625 สิงหาคม 256697
53 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 15 สิงหาคม 256691
54 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรบึงกาฬ 15 สิงหาคม 256668
55 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ (ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 4/25668 สิงหาคม 256674
56 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256631 กรกฎาคม 256676
57 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว (จังหวัดบึงกาฬ - แขวงบอลิคำไซ) ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ26 กรกฎาคม 256674
58 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมสภาพกาแฟ ครั้งที่ 10/2566 ณ วัดป่าเมืองเหือง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ26 กรกฎาคม 256664
59 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสา CSR เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 256621 กรกฎาคม 256672
60 วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ในฐานะประธานคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนบึงกาฬ พร้อมคณะทำงานฯ ให้การต้อนรับ ท่านไกสอน สีจันทะเลือง หัวหน้าด่านพาสีปากซัน พันตรี จันทะลังสี ปิ่นแก้วปะเสิด หัวห20 กรกฎาคม 256670
61 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนบึงกาฬ ครั้งที่ 2/256613 กรกฎาคม 256666
62 ด่านศุลกากรบึงกาฬได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมความเข้าใจด้านพิธีการศุลกากรส่งออกยางพาราและยางพาราแปรรูปจังหวัดบึงกาฬ22 มิถุนายน 256675
63 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม ครอ.ครั้งที่ 3/25668 มิถุนายน 256669
64 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25666 มิถุนายน 256668
65 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.25662 มิถุนายน 256673
66 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ19 พฤษภาคม 256674
67 ด่านศุลกากรบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งน้ำพระ12 เมษายน 256693
68 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวปัณฑารีย์ เตโช นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ นายประสูติ รื่นรวย นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ เข้าร่วมจัดกิจกรรม ตามเกณฑ์ คบจ.ดีเด่น ไตรมาส ที่ 2/2566 มาตรการของกรมศุลกากร31 มีนาคม 256691
69 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ (ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 2/25668 มีนาคม 2566137
70 ด่านศุลกากรบีงกาฬเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการลาดตระเวนร่วมตามริมแม่น้ำโขงไทย - ลาว ครั้งที่ 1 ระหว่างกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กับกองบัญชาการทหารแขวงบอลิคำไซ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และบริเวณลานเอนกประสงค์ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำ24 กุมภาพันธ์ 2566109
71 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการ "ปกปัองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ" 19 มกราคม 256684
72 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรม CSR และร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ13 มกราคม 256683
73 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566 จากนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ12 มกราคม 256696
74 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนบึงกาฬ ครั้งที่ 1/256610 มกราคม 2566106
75 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมหารือข้อราชการกับนายอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ10 มกราคม 256676
76 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 6 มกราคม 2566104
77 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสา "บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร์ มหาวชิรราชธิดา" 27 ธันวาคม 256585
78 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรม "One Province One Sport Event" บุ่งคล้า ฟันรัน ที่อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ19 ธันวาคม 2565113
79 ด่านศุลกากรบึงกาฬออกลาดตระเวนสังเกตการณ์ตามแนวลำน้ำโขงร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ16 ธันวาคม 256585
80 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมหารือการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านทวย เมืองท่าพะบาด-บ้านห้วยคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ16 ธันวาคม 256597
81 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ (ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 1/2566 14 ธันวาคม 2565119
82 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมงานสันนิบาติเนื่องในโอกาศวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว6 ธันวาคม 256594
83 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมประชุมหารือกับรองนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬเรื่องการจัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์ให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างด่านศุลกากร6 ธันวาคม 256588
84 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 5 ธันวาคม 256582
85 ด่านศุลกากรบึงกาฬจับกุมรถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน1 ธันวาคม 256591
86 ด่านศุลกากรบึงกาฬและด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ร่วมหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน30 พฤศจิกายน 2565104
87 ด่านศุลกากรบึงกาฬบูรณาการร่วมเจ้าหน้าที่ สภ.ปากคาด, จนท.ด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคาย-บึงกาฬ ตร.ปทส. และ จนท.ทหารพราน จับกุมของกลางประเภทกระรอกบิน(บ่าง) ณ จุดผ่อนปรนปากคาด28 พฤศจิกายน 256597
88 นายด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/256622 พฤศจิกายน 256593
89 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด (ยาบ้า) ณ สภ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ21 พฤศจิกายน 2565124
90 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ21 พฤศจิกายน 2565101
91 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬและคณะเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายด่านศุลกากร18 พฤศจิกายน 2565116
92 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้าไทย-ลาว อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ15 พฤศจิกายน 256594
93 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)11 พฤศจิกายน 2565125
94 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อม ผอ. ส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี 28 กันยายน 2565142
95 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยนายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สคศ. นายเศรษฐวุฒิ จันทร์วัฒนะ ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว ระดับจังหวัดบึงกาฬ ? แขวงบอลิคำไซ7 กันยายน 2565112
96 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยนายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการขนส่งเรือแพขนานยนต์ เรือโดยสาร พาหนะเข้า-ออก ด่านแขวงบอลิคำไซ-จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมดอกจำปา เมือง1 กันยายน 256595
97 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรำลึก 32 ปี นาคะเสถียร1 กันยายน 2565108
98 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ให้การต้อนรับคณะหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ฝ่ายแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ณ ด่านพรมแดนท่าเรือบึงกาฬ 25 สิงหาคม 256585
99 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยนายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สคศ. เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักพิธีทางการทูตและการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ (Protocol Training Course)25 สิงหาคม 256579
100 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าชายแดน และร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ18 สิงหาคม 256590
ผลลัพท์ทั้งหมด 345 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042 491 001 ถึง 3

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบึงกาฬ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบึงกาฬ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ