ด่านศุลกากรบึงกาฬ
Buengkan Customs House
 

ข่าวด่านศุลกากรบึงกาฬ


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ (ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 2/25668 มีนาคม 256645
2 ด่านศุลกากรบีงกาฬเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการลาดตระเวนร่วมตามริมแม่น้ำโขงไทย - ลาว ครั้งที่ 1 ระหว่างกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กับกองบัญชาการทหารแขวงบอลิคำไซ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และบริเวณลานเอนกประสงค์ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำ24 กุมภาพันธ์ 25666
3 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการ "ปกปัองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ" 19 มกราคม 25669
4 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรม CSR และร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ13 มกราคม 25666
5 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566 จากนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ12 มกราคม 25666
6 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนบึงกาฬ ครั้งที่ 1/256610 มกราคม 25668
7 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมหารือข้อราชการกับนายอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ10 มกราคม 25669
8 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 6 มกราคม 256610
9 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสา "บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร์ มหาวชิรราชธิดา" 27 ธันวาคม 256511
10 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรม "One Province One Sport Event" บุ่งคล้า ฟันรัน ที่อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ19 ธันวาคม 256512
11 ด่านศุลกากรบึงกาฬออกลาดตระเวนสังเกตการณ์ตามแนวลำน้ำโขงร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ16 ธันวาคม 256513
12 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมหารือการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านทวย เมืองท่าพะบาด-บ้านห้วยคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ16 ธันวาคม 256513
13 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ (ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 1/2566 14 ธันวาคม 256512
14 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมงานสันนิบาติเนื่องในโอกาศวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว6 ธันวาคม 25658
15 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมประชุมหารือกับรองนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬเรื่องการจัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์ให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างด่านศุลกากร6 ธันวาคม 256511
16 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 5 ธันวาคม 25659
17 ด่านศุลกากรบึงกาฬจับกุมรถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน1 ธันวาคม 256515
18 ด่านศุลกากรบึงกาฬและด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ร่วมหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน30 พฤศจิกายน 25659
19 ด่านศุลกากรบึงกาฬบูรณาการร่วมเจ้าหน้าที่ สภ.ปากคาด, จนท.ด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคาย-บึงกาฬ ตร.ปทส. และ จนท.ทหารพราน จับกุมของกลางประเภทกระรอกบิน(บ่าง) ณ จุดผ่อนปรนปากคาด28 พฤศจิกายน 25659
20 นายด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/256622 พฤศจิกายน 256513
21 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด (ยาบ้า) ณ สภ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ21 พฤศจิกายน 256512
22 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ21 พฤศจิกายน 256513
23 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬและคณะเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายด่านศุลกากร18 พฤศจิกายน 256512
24 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้าไทย-ลาว อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ15 พฤศจิกายน 256512
25 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)11 พฤศจิกายน 256520
26 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อม ผอ. ส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี 28 กันยายน 256530
27 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยนายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สคศ. นายเศรษฐวุฒิ จันทร์วัฒนะ ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว ระดับจังหวัดบึงกาฬ ? แขวงบอลิคำไซ7 กันยายน 256536
28 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยนายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการขนส่งเรือแพขนานยนต์ เรือโดยสาร พาหนะเข้า-ออก ด่านแขวงบอลิคำไซ-จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมดอกจำปา เมือง1 กันยายน 256517
29 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรำลึก 32 ปี นาคะเสถียร1 กันยายน 256537
30 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ให้การต้อนรับคณะหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ฝ่ายแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ณ ด่านพรมแดนท่าเรือบึงกาฬ 25 สิงหาคม 256515
31 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยนายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สคศ. เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักพิธีทางการทูตและการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ (Protocol Training Course)25 สิงหาคม 25659
32 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าชายแดน และร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ18 สิงหาคม 256510
33 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ (ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 4/2565 17 สิงหาคม 25659
34 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ปี 2565 ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ17 สิงหาคม 256511
35 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 13 สิงหาคม 256513
36 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256513 สิงหาคม 256512
37 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดบึงกาฬ (อจร.จังหวัดบึงกาฬ)11 สิงหาคม 25659
38 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 210 สิงหาคม 25658
39 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้ารับวัตถุมงคลมวลสารศักดิ์สิทธิ์ "เหล็กไหลเงินยวง" ณ วัดเจติยาราม (วัดอารามหลวง) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ10 สิงหาคม 256513
40 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมคณะเตรียมการจัดประชุมหารือร่วมกับแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว5 สิงหาคม 256512
41 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 9/2565 30 มิถุนายน 256519
42 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนบึงกาฬ ครั้งที่ 2/256523 มิถุนายน 256517
43 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้สร้างผืนป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลษณ พระบรมราชินี 6 มิถุนายน 256520
44 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ และผู้บริหารด่านฯ ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองบึงกาฬ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหนองกุดเบญในการจัดหาพื้นที่สำหรับรองรับการปฏิบัติหน้าที่เมื่อการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 บึงกาฬ - บอลิคำไ2 มิถุนายน 256519
45 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ทำกิจกรรม "โครงการปรับปรุงพื้นที่และทรัพย์สินของทางราชการ ครั้งที่ 2"2 มิถุนายน 256529
46 นายด่านศุลกากรบึงกาฬเป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ครั้งที่ 3/25651 มิถุนายน 256530
47 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ (กรอ.จังหวัดบึงกาฬ) ครั้งที่ 2/256519 พฤษภาคม 256521
48 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวตรวจยึดกัญชาแห้งอัดแท่ง จำนวน 400 แท่ง/400 กิโลกรัม6 พฤษภาคม 256526
49 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/25658 เมษายน 256549
50 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดทำ "โครงการปรับปรุงพื้นที่และทรัพย์สินของทางราชการ ครั้งที่ 1"30 มีนาคม 256520
51 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 11 ปี24 มีนาคม 256535
52 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 17 มีนาคม 256562
53 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ให้การต้อนรับนางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ10 มีนาคม 256546
54 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) และจุดผ่อนปรนการค้า25 กุมภาพันธ์ 256549
55 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ศภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ครั้งที่ 1/256525 กุมภาพันธ์ 256541
56 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ (คบจ.บก.) ครั้งที่ 2/256515 กุมภาพันธ์ 256543
57 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ ได้เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดบึงกาฬ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายด่านศุลกากรบึงกาฬ เพื่อแนะนำตัว5 กุมภาพันธ์ 256546
58 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา)31 มกราคม 256549
59 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/256527 มกราคม 256556
60 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมส่วนราชการและธนาคารภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง รวม 9 หน่วยงาน26 มกราคม 256553
61 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำด่านศุลกากรบึงกาฬ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายด่านศุลกากรบึงกาฬ25 มกราคม 256567
62 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด 25 มกราคม 256535
63 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาเสพติด25 มกราคม 256531
64 ด่านศุลกากรบึงกาฬเป็นผู้แทนกรมฯ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Committee : PMC) (ร่วมไทย - ลาว) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ครั้งที่ 4 21 มกราคม 256540
65 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง (คบจ.บึงกาฬ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง18 มกราคม 256533
66 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมและทดสอบระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ณ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ14 มกราคม 256536
67 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมอบรมโครงการเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเพื่อรับมือกับความท้าทายในการข้ามพรมแดน ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนา (COVID-19)12 มกราคม 256531
68 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/256511 มกราคม 256535
69 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ 3/256511 มกราคม 256527
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬให้การต้อนรับนางสาวเอื้อนจิตร ช่วยนก พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ6 มกราคม 256553
71 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนและการวิเคราะห์ภัยคุกคาม30 ธันวาคม 256448
72 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/256430 ธันวาคม 256444
73 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/256530 ธันวาคม 256470
74 ด่านศุลกากรบึงกาฬส่งมอบบุหรี่ และยากันยุงของกลางให้สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ24 ธันวาคม 256449
75 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 21/256424 ธันวาคม 256481
76 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)22 ธันวาคม 256450
77 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ 2/256521 ธันวาคม 256440
78 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู แล21 ธันวาคม 256447
79 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดออกไปนอกราชอาณาจักร21 ธันวาคม 256436
80 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ รวม 2 คดี20 ธันวาคม 256447
81 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้า - ออก ประเทศ ด่านพรมแดนบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ด่านศุลกากรบึงกาฬ16 ธันวาคม 256470
82 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดฯ16 ธันวาคม 256441
83 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการ (PCC) ร่วมไทย-ลาว โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ครั้งที่ 314 ธันวาคม 256439
84 ด่านศุลกากรบึงกาฬได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมพิธีเริ่มต้นโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) 9 ธันวาคม 256458
85 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน CIQ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ตชด. ตัวแทนผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก ผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แพขนานยนต์บึงกาฬ - ปากซัน นำโดยนายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ. ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cl9 ธันวาคม 256449
86 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 20/25649 ธันวาคม 256443
87 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 19/25643 ธันวาคม 256448
88 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดฯ ประจำปี พ.ศ.25652 ธันวาคม 256450
89 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้มอบนโยบายด้านยาเสพติด ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Application) จากห้องประชุมภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร ไปยังกอง ศภ. และด่านศุลกากรทั่วประเทศ30 พฤศจิกายน 256462
90 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา)30 พฤศจิกายน 256449
91 *****เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ท่าน้ำริมฝั่งโขง จังหวัดบึงกาฬ*****25 พฤศจิกายน 256438
92 ''กิจกรรมการแข่งขันตะกร้อ ก่อนวันลอยกระทง' ของหน่วยงาน CIQ และเครือข่ายพันธมิตร ณ ด่านพรมแดนบึงกาฬ25 พฤศจิกายน 256438
93 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/256525 พฤศจิกายน 256463
94 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด ให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 256525 พฤศจิกายน 256454
95 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวตรวจยึดของกลางยาเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า จำนวน 4 ล้านเม็ด และ ไอซ์ 39 กก.11 พฤศจิกายน 256449
96 ด่านศุลกากรบึงกาฬให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจ ในโอกาสที่นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ CIQ10 พฤศจิกายน 256441
97 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดเก็บและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting10 พฤศจิกายน 256440
98 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดเจติยาราม พระอารามหลวง อำเภอเซกา10 พฤศจิกายน 256441
99 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 18/256410 พฤศจิกายน 256443
100 ด่านศุลกากรบึงกาฬประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ(ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 1/25659 พฤศจิกายน 256445
ผลลัพท์ทั้งหมด 277 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042 491 001 ถึง 3

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบึงกาฬ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบึงกาฬ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ