ด่านศุลกากรบึงกาฬ
Buengkan Customs House
 

ข่าวด่านศุลกากรบึงกาฬ


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรบึงกาฬจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายน28 กันยายน 25666
2 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หนองทรายด่อน บ้านนาสะแบงทุ่ง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ15 กันยายน 256611
3 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 12 กันยายน 25667
4 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว-เวียดนาม ครั้งที่ 23 ประจำปี 256611 กันยายน 25666
5 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 11/2566 ณ วัดสุดเขตแดนสยาม ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 5 กันยายน 256614
6 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วม "โครงการ ปกป้องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 กันยายน 256622
7 ด่านศุลกากรบึงกาฬจัดกิจกรรม "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร" ตามเกณฑ์ คบจ.ดีเด่นไตรมาสที่ 4/256625 สิงหาคม 256643
8 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 15 สิงหาคม 256628
9 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรบึงกาฬ 15 สิงหาคม 256618
10 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ (ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 4/25668 สิงหาคม 256612
11 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256631 กรกฎาคม 256624
12 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว (จังหวัดบึงกาฬ - แขวงบอลิคำไซ) ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ26 กรกฎาคม 256620
13 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมสภาพกาแฟ ครั้งที่ 10/2566 ณ วัดป่าเมืองเหือง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ26 กรกฎาคม 256616
14 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสา CSR เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 256621 กรกฎาคม 256622
15 วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ในฐานะประธานคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนบึงกาฬ พร้อมคณะทำงานฯ ให้การต้อนรับ ท่านไกสอน สีจันทะเลือง หัวหน้าด่านพาสีปากซัน พันตรี จันทะลังสี ปิ่นแก้วปะเสิด หัวห20 กรกฎาคม 256621
16 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนบึงกาฬ ครั้งที่ 2/256613 กรกฎาคม 256618
17 ด่านศุลกากรบึงกาฬได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมความเข้าใจด้านพิธีการศุลกากรส่งออกยางพาราและยางพาราแปรรูปจังหวัดบึงกาฬ22 มิถุนายน 256631
18 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม ครอ.ครั้งที่ 3/25668 มิถุนายน 256616
19 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25666 มิถุนายน 256622
20 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.25662 มิถุนายน 256620
21 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ19 พฤษภาคม 256618
22 ด่านศุลกากรบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งน้ำพระ12 เมษายน 256626
23 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวปัณฑารีย์ เตโช นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ นายประสูติ รื่นรวย นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ เข้าร่วมจัดกิจกรรม ตามเกณฑ์ คบจ.ดีเด่น ไตรมาส ที่ 2/2566 มาตรการของกรมศุลกากร31 มีนาคม 256645
24 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ (ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 2/25668 มีนาคม 256672
25 ด่านศุลกากรบีงกาฬเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการลาดตระเวนร่วมตามริมแม่น้ำโขงไทย - ลาว ครั้งที่ 1 ระหว่างกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กับกองบัญชาการทหารแขวงบอลิคำไซ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และบริเวณลานเอนกประสงค์ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำ24 กุมภาพันธ์ 256627
26 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการ "ปกปัองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ" 19 มกราคม 256627
27 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรม CSR และร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ13 มกราคม 256625
28 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566 จากนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ12 มกราคม 256622
29 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนบึงกาฬ ครั้งที่ 1/256610 มกราคม 256622
30 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมหารือข้อราชการกับนายอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ10 มกราคม 256624
31 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 6 มกราคม 256627
32 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสา "บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร์ มหาวชิรราชธิดา" 27 ธันวาคม 256526
33 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรม "One Province One Sport Event" บุ่งคล้า ฟันรัน ที่อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ19 ธันวาคม 256530
34 ด่านศุลกากรบึงกาฬออกลาดตระเวนสังเกตการณ์ตามแนวลำน้ำโขงร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ16 ธันวาคม 256530
35 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมหารือการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านทวย เมืองท่าพะบาด-บ้านห้วยคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ16 ธันวาคม 256538
36 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ (ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 1/2566 14 ธันวาคม 256531
37 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมงานสันนิบาติเนื่องในโอกาศวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว6 ธันวาคม 256528
38 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมประชุมหารือกับรองนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬเรื่องการจัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์ให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างด่านศุลกากร6 ธันวาคม 256525
39 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 5 ธันวาคม 256524
40 ด่านศุลกากรบึงกาฬจับกุมรถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน1 ธันวาคม 256535
41 ด่านศุลกากรบึงกาฬและด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ร่วมหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน30 พฤศจิกายน 256526
42 ด่านศุลกากรบึงกาฬบูรณาการร่วมเจ้าหน้าที่ สภ.ปากคาด, จนท.ด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคาย-บึงกาฬ ตร.ปทส. และ จนท.ทหารพราน จับกุมของกลางประเภทกระรอกบิน(บ่าง) ณ จุดผ่อนปรนปากคาด28 พฤศจิกายน 256524
43 นายด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/256622 พฤศจิกายน 256530
44 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด (ยาบ้า) ณ สภ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ21 พฤศจิกายน 256534
45 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ21 พฤศจิกายน 256534
46 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬและคณะเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายด่านศุลกากร18 พฤศจิกายน 256526
47 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้าไทย-ลาว อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ15 พฤศจิกายน 256528
48 นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)11 พฤศจิกายน 256540
49 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อม ผอ. ส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี 28 กันยายน 256545
50 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยนายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สคศ. นายเศรษฐวุฒิ จันทร์วัฒนะ ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว ระดับจังหวัดบึงกาฬ ? แขวงบอลิคำไซ7 กันยายน 256552
51 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยนายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการขนส่งเรือแพขนานยนต์ เรือโดยสาร พาหนะเข้า-ออก ด่านแขวงบอลิคำไซ-จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมดอกจำปา เมือง1 กันยายน 256539
52 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรำลึก 32 ปี นาคะเสถียร1 กันยายน 256555
53 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ให้การต้อนรับคณะหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ฝ่ายแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ณ ด่านพรมแดนท่าเรือบึงกาฬ 25 สิงหาคม 256532
54 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยนายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สคศ. เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักพิธีทางการทูตและการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ (Protocol Training Course)25 สิงหาคม 256529
55 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าชายแดน และร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ18 สิงหาคม 256526
56 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ (ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 4/2565 17 สิงหาคม 256528
57 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ปี 2565 ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ17 สิงหาคม 256531
58 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 13 สิงหาคม 256528
59 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256513 สิงหาคม 256529
60 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดบึงกาฬ (อจร.จังหวัดบึงกาฬ)11 สิงหาคม 256532
61 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 210 สิงหาคม 256527
62 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้ารับวัตถุมงคลมวลสารศักดิ์สิทธิ์ "เหล็กไหลเงินยวง" ณ วัดเจติยาราม (วัดอารามหลวง) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ10 สิงหาคม 256532
63 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมคณะเตรียมการจัดประชุมหารือร่วมกับแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว5 สิงหาคม 256531
64 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 9/2565 30 มิถุนายน 256536
65 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนบึงกาฬ ครั้งที่ 2/256523 มิถุนายน 256544
66 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้สร้างผืนป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลษณ พระบรมราชินี 6 มิถุนายน 256536
67 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ และผู้บริหารด่านฯ ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองบึงกาฬ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหนองกุดเบญในการจัดหาพื้นที่สำหรับรองรับการปฏิบัติหน้าที่เมื่อการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 บึงกาฬ - บอลิคำไ2 มิถุนายน 256540
68 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ทำกิจกรรม "โครงการปรับปรุงพื้นที่และทรัพย์สินของทางราชการ ครั้งที่ 2"2 มิถุนายน 256548
69 นายด่านศุลกากรบึงกาฬเป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ครั้งที่ 3/25651 มิถุนายน 256554
70 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ (กรอ.จังหวัดบึงกาฬ) ครั้งที่ 2/256519 พฤษภาคม 256536
71 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวตรวจยึดกัญชาแห้งอัดแท่ง จำนวน 400 แท่ง/400 กิโลกรัม6 พฤษภาคม 256543
72 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/25658 เมษายน 256569
73 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จัดทำ "โครงการปรับปรุงพื้นที่และทรัพย์สินของทางราชการ ครั้งที่ 1"30 มีนาคม 256549
74 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 11 ปี24 มีนาคม 256559
75 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 17 มีนาคม 256581
76 ด่านศุลกากรบึงกาฬ ให้การต้อนรับนางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ10 มีนาคม 256563
77 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) และจุดผ่อนปรนการค้า25 กุมภาพันธ์ 256574
78 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ศภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ครั้งที่ 1/256525 กุมภาพันธ์ 256564
79 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ (คบจ.บก.) ครั้งที่ 2/256515 กุมภาพันธ์ 256562
80 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ ได้เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดบึงกาฬ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายด่านศุลกากรบึงกาฬ เพื่อแนะนำตัว5 กุมภาพันธ์ 256565
81 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา)31 มกราคม 256566
82 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/256527 มกราคม 256575
83 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมส่วนราชการและธนาคารภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง รวม 9 หน่วยงาน26 มกราคม 256569
84 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำด่านศุลกากรบึงกาฬ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายด่านศุลกากรบึงกาฬ25 มกราคม 256582
85 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด 25 มกราคม 256550
86 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาเสพติด25 มกราคม 256551
87 ด่านศุลกากรบึงกาฬเป็นผู้แทนกรมฯ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Committee : PMC) (ร่วมไทย - ลาว) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ครั้งที่ 4 21 มกราคม 256561
88 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง (คบจ.บึงกาฬ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง18 มกราคม 256567
89 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมและทดสอบระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ณ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ14 มกราคม 256555
90 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมอบรมโครงการเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเพื่อรับมือกับความท้าทายในการข้ามพรมแดน ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนา (COVID-19)12 มกราคม 256559
91 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/256511 มกราคม 256551
92 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ 3/256511 มกราคม 256542
93 ด่านศุลกากรบึงกาฬให้การต้อนรับนางสาวเอื้อนจิตร ช่วยนก พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ6 มกราคม 256571
94 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนและการวิเคราะห์ภัยคุกคาม30 ธันวาคม 256464
95 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/256430 ธันวาคม 256460
96 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/256530 ธันวาคม 256488
97 ด่านศุลกากรบึงกาฬส่งมอบบุหรี่ และยากันยุงของกลางให้สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ24 ธันวาคม 256469
98 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 21/256424 ธันวาคม 2564125
99 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)22 ธันวาคม 256467
100 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ 2/256521 ธันวาคม 256457
ผลลัพท์ทั้งหมด 300 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042 491 001 ถึง 3

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบึงกาฬ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบึงกาฬ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ